Novosti

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima
objavljen je u NN br. 115 od 9.12.2016.
stupa na snagu 1. siječnja 2017.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (Nar. nov., br. 115/16.) uvode se doprinosi u kategorije drugog dohotka gdje se do sada nisu obračunavali,
no stope doprinosa za obvezna osiguranja smanjuju se u odnosu na dosad propisane.


Od propisanih novina ističemo obvezu plaćanja doprinosa na sve oblike drugog dohotka, što znači ne samo na ugovor o djelu već i na autorske i umjetničke naknade
s tim da će se ta obveza odnositi i na umirovljenike.

Pritom su stope doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje smanjene na 10% odnosno 7,5%.

iz primitka:
ako je osiguranik samo I. stup mirovisnko osiguranje 10 % 

iz primitka:
 ako je osiguranik I. i II. stupa:  mirovinsko osiguranje I. stup 7,5 % 
                                                 mirovinsko osiguranje II. stup 2,5 %

na primitak:
doprinos za zdravstveno osiguranje 7,5 %.

Stopa poreza na dohodak je 24 % uz možebitan obračun prireza

Osim navedenog, povećan je koeficijent za izračunavanje najniže osnovice s 0,35 na 0,38

Propisana je osnovica za plaćanje doprinosa za članove uprave koji su ujedno i zaposlenici toga društva koja za puno radno vrijeme iznosi za 2017. 5030,35 kn (7.739 x 0,65),

Od 1. siječnja 2017. plaća člana uprave, izvršnog direktora odnosno upravitelja zadruge zaposlenog u tom društvu odnosno zadruzi, kao osnovica za plaćanje doprinosa za puno radno vrijeme ne može biti niža od 5.030,35 kn. Prema članku 21. stavak 1.d. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov. br. 115/16.) naknada članu uprave i/ili izvršnom direktoru koji kao radnik u radnom odnosu obavlja određene poslove za poslodavca sukladno zakonu kojim se uređuje radni odnos, smatra se dohotkom od nesamostalnog rada (plaćom). Budući da je riječ o radnom odnosu plaća se utvrđuje sukladno kolektivnom ugovoru, pravilniku o radu odnosno ugovoru o radu pa prema tome ta plaća ne može, za puno radno vrijeme, biti niža od minimalne plaće koja prema Uredbi o visini minimalne plaće (Nar. nov. br.115/16.) u 2017. iznosi 3.276,00 kn, a u slučaju nepunog radnog vremena preračunava se razmjerno radnom vremenu. Nadalje prema čl. 21. st. 2. Zakona o doprinosima (Nar. nov. br.84/08.do 115/16.) osnovica za doprinose osiguraniku koji je istodobno kod poslodavca član uprave trgovačkog društva ili izvršni direktor trgovačkog društva ili upravitelj zadruge, za rad u punom radnom vremenu ne može biti niža od umnoška svote prosječne plaće i koeficijenta 0,65. U 2017. godini to je svota 5.030,35 kn. Ako osoba radi u nepunom radnom vremenu osnovica se preračunava razmjerno radnom vremenu.

Copyright A.M. Patačić 2011. Sva prava pridržana