Korisne informacije

Ugovor o radu na neodređeno vrijeme

UGOVOR O RADU na neodređeno vrijeme 
Obvezuje strane sve dok ga jedna od njih ne otkaže ili dok ne prestane na neki drugi način predviđen Zakonom o radu. U cilju socijalno-ekonomske zaštite radnika zakonodavac sklapanje ugovorta o radu na neodređeno vrijeme određuje kao pravilo, dok sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme kao iznimku. U tom smislu zakona o radu propisuje i slijedeće:

1. ukoliko ugovorom nije određeno na koje je vrijeme sklopljen ugovor o radu, zakonska je pretpostavka da se radi o ugovoru o radu na neodređeno vrijeme
2. isto tako smatra se da se radi o ugovoru o radu na neodređeno vrijeme ukoliko poslodavac ne sklopi s radnikom ugovor u pisanom obliku ili mu ne izda pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru
3. ukoliko je ugovor o radu na određeno sklopljen protivno odredbama Zakona o radu smatra se da je sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme
4. ako radnik ostane raditi i nakon isteka ugovora o radu na određeno vrijeme smatra se da je sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme

Copyright A.M. Patačić 2011. Sva prava pridržana