Korisne informacije

Šifarnik datuma JOPPD 2016


Više »

Evidencije o radnicima i o radnom vremenu

Zakonom o radu propisana je obveza vođenja evidencije o zaposlenim radnicima i evidencije o radnom vremenu. Sadržaj tih evidencija uređen je Pravilnikom o sadržaju...
Više »

Zakon o poticanju zapošljavanja

U Narodnim novinama br. 57/12. objavljen je Zakon o poticanju zapošljavanja koji stupa na snagu 31. svibnja 2012. Cilj Zakona je smanjenje troškova r...
Više »

Minimalni sadržaj ugovora o radu

MINIMALNI SADRŽAJ UGOVORA O RADU: 1. Podaci o ugovornim stranama – treba se navesti tvrtka i sjedište poslodavca, te ime i prezime i prebivali&scaron...
Više »

Ugovor o radu na neodređeno vrijeme

UGOVOR O RADU na neodređeno vrijeme  Obvezuje strane sve dok ga jedna od njih ne otkaže ili dok ne prestane na neki drugi način predviđen Zakonom o radu. U cilj...
Više »

Ugovor o radu na određeno vrijeme

UGOVOR O RADU na određeno vrijeme Mora sadržavati sve minimalne elemente ugovora o radu, uz posebnu napomenu na posebnosti vezane za vrijeme na koje je sklopljen (np...
Više »

Prestanak ugovora o radu

PRESTANAK UGOVORA O RADU 1. Smrću radnika 2. Istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme 3. Kada radnik navrši 65 godina života...
Više »

Otpremnine

OTPREMNINA – pravo na otpremninu ima radnik koji  je kod poslodavca radio neprekidno 2 godine, radnik nema pravo na otpremninu ukoliko je do otkaza do&scaro...
Više »

Copyright A.M. Patačić 2011. Sva prava pridržana